Kommuneplanens arealdel vil fastsette arealbruken i kommunen for perioden 2013-2025. Dette kan være boligområder, fritidsbebyggelse, ulike næringsområder, landbruksformål, samferdsel eller områder som av ulike årsaker skal vernes mot utbygging.

Høringsutkastet og mer informasjon finner du på kommunenes hjemmesiderwww.nordreisa.kommune.no/planlegging/ eller i papirformat på servicetorget på rådhuset.

Folkemøtene holdes følgende steder:

Storslett, Kommunestyresalen, mandag 20. januar kl 19:00

Sørkjosen, Reisafjord hotell, onsdag 22. januar kl 19:00