§ 2 Ansvarsområde
a) Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak truffet av kommunale organer, i den utstrekning det ikke er gitt egne klageregler i særlov er lagt til andre, for eksempel
fylkesmannen.
b) Klagenemnda skal ikke behandle klager over enkeltvedtak truffet av:
- Formannskap
- Kommunestyret
 
Klagenemnda fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov eller
forskift, herunder:
- Klage på enkeltvedtak, der saken er påklaget av en part eller annen med rettslig
klageinteresse i saken.
 

Klageutvalg 2019-2023

Kommunestyret: Tom Vegard Kiil (SV) – Leder
Ragnhild Dyrstad (Sp)
Administrasjonsutvalget: Sigrund Hestdal (Ap) - Nestleder
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H)
Driftsutvalget: Ola Dyrstad (Sp)
Herman Olaussen Hermansen (H)
Helse- og omsorgsutvalget: Tore Elvestad (Ap)
Tanja Birkeland (Sp)
Næringsutvalget: Olaug Bergset (Sp)
Terje Eriksen (Ap)
Formannskapet: Anne Kirstin Korsfur (Frp)
John Karlsen (Frp)
Oppvekst- og kulturutvalget: Terje Olsen (H)
Arnhild Andreassen (Krf)
Kommunestyret: Anne-Rose A. Mikkelsen (Krf)
Tor Arne Isaksen (Krf)