Hjemmesidene er ment for innbyggere og brukere av våre tjenester i skole og barnehage. Man finner både nyhetsartikler med bilder, informasjon om virksomhetene, planer og lovverk, samt masse annet nyttig ved å bruke disse.

Her kan man gå direkte til de nye hjemmmesidene:

Høgegga barnehage
Sonjatun barnehage
Storslett barnehage
Leirbukt barnehage
Sørkjosen barnehage
Oksfjord oppvekstssenter
Moan skole
Storslett skole
Rotsundelv skole
Nordreisa voksenopplæringssenter