Onsdag 30. april skal det byttes telefonsystem på Nordreisa Familiesenter

Vårt telefonnummer, 77 58 82 00, vil tidvis være ute av drift. Vi kan da nås på mobilnummer 90 85 08 62.

Hilsen fra barnevernet og helsesøstertjenesten

Bilde av en telefon.

Bilde av en telefon.

Web levert av CustomPublish AS