Fakta om ordføreren i Nordreisa:
Hilde Anita Nyvoll (Ap) - født 29. mai 1976
Adresse: Nordreisa kommune
Besøksadresse: Sentrum 17, 9151 Storslett
Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett
 
Telefon: 77 58 80 02
Mobil 918 07 130
 
Om ordføreren

Hilde Nyvoll ble valgt som ordfører fra Arbeiderpartiets valgliste i konstituerende kommunestyremøte 24.10.2019.

Hun har jobbet som prosjektleder ved Halti Næringshage siden 2011. Hilde har politisk erfaring som sametingsråd og sametingsreprepresentant, vararepresentant på Stortinget, vararepresentant i Fylkestinget og kommunestyrerepresentant i Nordreisa kommunestyre siden 2007. Hun er utdannet IT-konsulent fra Høyskolen i Finnmark og fra Unitec i Auckland på New Zealand.

 
Om ordførervervet
Ordføreren er kommunens fremste tillitsvalgte.
Formelt er ordføreren leder av kommunestyret, formannskapet og næringsutvalget. Ordføreren er kommunens juridiske person.
Ordføreren er generalforsamling i kommunale og interkommunale selskaper hvor kommunen har aksjer eller andeler. Ordføreren er kommunens representant til Kommunenes sentralforbund (KS). KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Vervet innebærer også å være kommunens styrerepresentant i Nord-Troms Regionråd. Ordføreren er den personen som først og fremst representerer kommunen utad, og er vertskap når vi har besøk i Nordreisa. Ordføreren skal også være bindeledd mellom befolkningen og kommunen, og har møte- og talerett i alle politiske møter i kommunen.