Hilde Nyvoll ble gjenvalgt som ordfører for kommende periode 2023-2027 i det konstituerende kommunestyremøtet den 23. oktober 2023.

Hun har tjenestegjort som ordfører siden hun først ble valgt fra Arbeiderpartiets valgliste i det konstituerende kommunestyremøtet den 24. oktober 2019.

Hilde Nyvoll har en bred bakgrunn og erfaring som omfatter både politikk og arbeidsliv. Hun har arbeidet som prosjektleder ved Halti Næringshage siden 2011. Hilde har også en solid politisk bakgrunn, inkludert erfaring som sametingsråd, sametingsrepresentant, vararepresentant på Stortinget, vararepresentant i fylkestinget, og kommunestyrerepresentant i Nordreisa kommunestyre siden 2007. Hun er utdannet IT-konsulent med grader fra Høyskolen i Finnmark og Unitec i Auckland, New Zealand.

 

Hilde Nyvoll som ordfører er engasjert i å skape en bedre fremtid for Nordreisa og er en viktig bindeledd mellom befolkningen og kommunen.