Ordførerbloggen 26.10.2023


Tusen takk for tilliten både til innbyggerne og kommunestyret. Det er med stor ydmykhet og respekt jeg fortsetter i rollen som ordfører i Nordreisa kommune valgperioden 2023-2027. Verdens beste jobb! [😀]


Gratulerer til alle nyvalgte kommunestyrerepresentanter. Jeg håper dere vil finne rollen som folkevalgt både spennende og givende, men også vil kjenne på ansvaret og tilliten som innbyggerne har gitt oss. Det er mange forventninger til oss og det er mange hensyn å ta. Mest av alt er vi privilegerte som skal få bestemme retningen for kommunen vår de neste fire årene. Felles for oss alle, uavhengig av parti, er at vi ønsker det beste for kommunen, for våre innbyggere og våre ansatte. Vi kommer til å være uenige. Saklige diskusjoner fører til utvikling. Men vi skal alltid møte hverandre med respekt og vennlighet. Jeg gleder meg virkelig til å jobbe sammen med dere alle kommende valgperiode. Vi har mange utfordringer som venter, men her finnes også mange muligheter. Nå er det er opp til oss hvordan vi bruker valgperioden vi har foran oss. Sammen skal vi jobbe for at Nordreisa kommune blir verdens beste kommune å bo i. [⭐️]


I det konstituerende kommunestyremøte 23. oktober ble kommunestyrevalget 2023 godkjent, kommunestyret valgte formannskap, ordfører, varaordfører, kontrollutvalg, forhandlingsutvalg, administrasjonsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, næringsutvalg, ungdomsråd, politisk rådgiver ungdomsråd, valg barns representant i plansaker, eldreråd, klageutvalg, valgutvalg, arrangementkomiteer for kvenfolkets dag, samenes nasjonaldag og 17. mai og representanter og vararepresentanter til KS Fylkesmøte 2023-2027. Høringssvar på ny lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Troms fylkeskommune vedtatt, retningslinjer for fond for driftstøtte idrettsanlegg og idrettsaktiviteter vedtatt, vedtok å opprette interkommunal stilling under Nord-Troms Plan og Eiendom som skal jobbe med samfunnssikkerhet og beredskap, tilstandsrapport for grunnskolen Nordreisa 2022-23 ble tatt til orientering, tilleggsbevilgning 120 000 kroner for utførelse av gjenstående sikringstiltak på Nordkjosveien vedtatt, framdriftsplan for renovering og/eller nybygg Sonjatun helsesenter og omsorgsboliger vedtatt, søknad fra Nordreisa Trekkhundklubb om støtte kr. 120.000 til etablering av parkeringsplass på Tørrfossmoen vedtatt, kjøp av en boligtomt gbnr 13/53 i Bekkestien vedtatt og høringssvar på forslag til opplæringstilbud videregående opplæring i Troms, skoleåret 2024/25, ble vedtatt. Valg av råd for funksjonshemmede ble utsatt.


Årets TV-aksjon gikk i år til å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt. Det er hittil registrert samlet inn kr. 133.098,- i Nordreisa kommune som utgjør gjennomsnittlig kr. 27,89 pr. innbygger i kommunen. Ut ifra dette havner vi på 349. plass av totalt 357 kommuner i landet fordelt på innbyggere. Er blitt beroliget med at dette tallet vil stige. Det er enda mulighet for å gi: https://tvaksjonen.no/. Tusen takk til Nordreisa frivillighetssentral for kommunens organisering av innsamlinga.


Kvääniteatteri leverte i kveld en fantastisk urpremiere med Buffy By basert på Ingeborg Arvolas prisbelønte bok. Det er helt imponerende hva skuespillerne og det kunstneriske teamet har produsert og hvordan det formidles. Herraton aika! [🤩] [🤩] [🤩]