Referat fra folkemøte den 29. april 2014 i kinosalen, Storslett.

Referat fra folkemøte den 6. mai i kommunestyresalen, Skjervøy.

 

Har du spørsmål om planen? Kontakt kystsoneplanlegger Svein Solberg: e-post: svein.solberg@skjervoy.kommune.no eller telefon: 992 36 091.