Dagtilbudet er et samarbeid mellom Nordreisa kommune og ReisaVekst. Kommunen avgjør hvem som skal få tilbud, mens tilbudet gis ved ReisaVekst sine lokaler. Dagaktivitetstilbud er ikke en lovpålagt tjeneste.

Slik søker du

Ved behov for hjemmehjelp må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen. 
Her finner du søknadskjema og mer informasjon om behandling av søknader.

Hva koster tilbudet

Egenandelen avhenger av den enkelte sin inntekt og antall timer per måned. Se under "Priser" nedenfor.