Målgruppen for kurset er alle ansatte i barnehage, skole og bibliotek.

Presentasjon av nye:

  • Billedbøker                - spesielt for barnehager og småtrinnet
  • Barnebøker                - spesielt for barneskolen
  • Ungdomsbøker          - spesielt for ungdomsskolen og 7.trinn
  • Faktabøker

 

Planen for dagen ligger vedlagt og det er lagt opp slik at det er mulig å være med på det foredraget som man finner mest interessant. Det er også fullt mulig å være med hele dagen for de som ønsker det.

 

Få kjennskap til årets nye bøker - øk leselysten!

Kurset er gratis. Kostnadene dekkes av prosjektet Framtidas kunnskapsarena.
Evt. vikarutgifter må dekkes av den enkelte skole/barnehage.

Program

0800-0820      Utstilling og mulighet til en kopp kaffe/te

0820-0830      Velkommen og om programmet for dagen

0830-0900      Nye samiske barne- og ungdomsbøker 2012,

v/Edel Olsen, samisk bibliotektjeneste i Troms

 

0900-0915      Pause med kaffe/te

0915-1015      Bildebøker

v/Line Halsnes

 

1015-1030      Pause med kaffe/te

1030-1130      Barnebøker

                        v/Ragnhild Malfang

 

 

1130-1200      Pause med kaffe/te

1200-1245      Fagbøker for barn

                        v/Ragnhild Malfang

 

 

1245-1300      Pause med kaffe/te

1300-1400      Ungdomsbøker

v/Nina Aalstad

 

1400-1415      Pause

 

1415-1500      Formidling av ungdomslitteratur

                        Foredrag v/Nina Aalstad, leder for ubok.no

Arrangementet er et samarbeid mellom: Troms fylkesbibliotek, Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms og Prosjektet «Framtidas kunnskapsarena»

Velkommen!