Høsten 2014 markerer vi 70 år siden evakueringa og nedbrenninga av store deler av Nord-Troms etter fem år med okkupasjon.

Krigen ble et markant skille mellom før og nå for befolkninga i regionen og førte til store endringer i våre omgivelser. Dette gjaldt både nedbrenninga, men også de mange spor i landskapet etter tyskernes aktiviteter. Disse sporene er nå i ferd med å gro igjen og bli glemt.

Mange av historiene om krigen og evakueringa er også i ferd med å bli borte.Vi ønsker derfor å samle inn informasjon og historier gjennom en kveld der vi kan komme sammen og dele vår kunnskap om krigsårene 1940-1945.Vi ønsker også historier om krigen, evakueringa og hjemkomsten etter krigen.

Mange av dere opplevde selv krigen og har minner fra den tiden. Kanskje har du hørt historier fra foreldre eller besteforeldre som du ønsker å dele?I tillegg vil det vises bilder fra krigens dager i Nord-Troms og det vil være mulig å se på rapporter og utdrag fra Bundesarkivet fra krigen i Nordreisa. Det vil bli enkel servering av kaffe og kjeks.

Ved spørsmål eller annen informasjon om krigen, ta gjerne kontakt med Lise Brekmoe ved Nord-Troms museum på telefon 975 58338

Krigsminnelandskap Troms, 1940 – 1995 er et prosjekt som skal registrere og dokumentere krigs- og forsvarshistorien i Troms. For ytterligere informasjon om dette, ta kontakt med Anders Hesjedal ved Troms fylkeskommune