BIBLIOTEK- OG KULTURBUSSEN

               I NORD-TROMS

Ruteplan høsten 2014

 

 

Nordreisa kommune

 

Oddetallsuker – TORSDAG (Rute 3a)

28/8,          11/9, 9/10, 23/10, 6/11, 4/12, 18/12                 

 

Bussen kommer:

Moan skole 1. og 3. klasse       kl. 08.30 – 10.00                     

Reisa montessoriskole             kl. 10.10 – 10.50

*Høgegga barnehage                kl. 11.00 – 11.15   28/8, 9/10, 6/11, 18/12

*Storslett barnehage                 kl. 11.00 – 11.15   11/9, 23/10, 4/12

Sonjatun barnehage                  kl. 11.20 – 11.35

Storslett skole 5. – 7. klasse     kl. 12.00 – 12.45

Rotsundelv skole                     kl. 13.45 – 14.30  

Trollskogen barnehage             kl. 14.30 – 14.45

Nordmannvik v/Lyngmo           kl. 15.00 – 15.15

 

Partallsuker – TORSDAG (Rute 3b)

4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12

 

Bussen kommer:

Moan skole 2. og 4. klasse       kl. 08.30 – 10.00

Oksfjord oppvekstsenter          kl. 10.30 – 11.15  

Storslett skole 8.-10. klasse      kl. 12.00 – 12.45  

Tømmernes gårdsbarnehage     kl. 12.50 – 13.05   4/9, 2/10, 30/10, 27/11

Leirbukt barnehage                   kl. 13.15 – 13.30   4/9, 2/10, 30/10, 27/11

Sørkjosen barnehage                kl. 12.50 – 13.05   18/1, 16/10, 13/11, 11/12

                  

Alle skoler og barnehager får besøk av Bokbussen torsdag se hvilken uke.

Kontakt oss på:

Bibliotek- og kulturbussen, mobil: 90 36 26 16, e-post: bokbussen@kafjord.kommune.no

Nordreisa bibliotek, tlf: 777 70 555, e-post: bibliotek@nordreisa.kommune.no

Kåfjord bibliotek, tlf: 777 19 385, e-post: bibliotek@kafjord.kommune.no