Dette er festival! Alle som er med – elever og voksne - har festivalarmbånd og det er mye show og moro rundt lesing og leseglede denne uka på alle grunnskolene i kommunen. Hver skole har sitt opplegg, sin festival. Lesing står sentralt på timeplanen denne uka.

Biblioteket sitt bidrag under festivalen er å få til forfatterbesøk. Gjennom midler fra Den kulturelle skolesekken får i år alle elever fra 4. trinn – 10 trinn besøk av forfatterne Roald Larsen eller Anne Bjørkli. Begge forfatterne synes det er en ære å bli invitert til lesefestival og gleder seg veldig til å møte festivaldeltakerne i Nordreisa. Torsdag og fredag (24.-25. april) er forfatterne rundt på ulike skoler og på Point.