Formannskapet behandlet i sitt møte 30.11.2023 forslag til Budsjett 2024 og Handlings- og økonomiplan 2024-2027. Innstillingen til kommunestyret legges til offentlig ettersyn jamfør Kommunelovens §14- 3. Kommunestyret behandler saken i sitt møte 18. desember. Høringsinnspill må leveres senest 15. desember. Link til digital Handlings- og økonomiplan: Digital Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan for 2024 - 2027 i pdf format finner du her: Handlings- og økonomiplan for 2024 - 2027

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2024 i pdf format finner du her: Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2024