Regjeringen ønsker innspill fra unge selv, frivillig sektor og det offentlige til handlingsplanen.
Høringsfrist 20. desember 2023.
Innspill til handlingsplanen.