Studiebibliotek

Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass - for voksne som tar utdanning

Bibliotekene har leseplasser og grupperom til disposisjon. Du kan benytte biblioteket både i og utenom åpningstida. Kontakt biblioteket for nærmere informasjon.

  
Bibliotekene kan tilby: 
 •  Utlån av bøker og tidsskrifter
 •  Innlån av litteratur fra andre bibliotek
 • Veiledning i litteratursøk
 •  Lese- og studieplasser
 •  Møteplass for gruppearbeid og diskusjon 
 • PC- arbeidsplasser med Internett-tilgang
 • Trådløst nettverk
 • Kopiering og faks
 • Veiledning i bruk av Internett
 • Søk i bibliotekenes samlinger hjemmefra via Internett
 • Kommunikasjon med bibliotekpersonale via e-post
 • Leie av lyd/bildestudio  
  
Biblioteket skaffer det du trenger!
 
Bibliotektjenestene er gratis!

 

 

Nord-Troms studiesenter
Bibliotekene i Nord-Troms er samarbeidspartnere i prosjektet Nord-Troms Studiesenter. 


Med studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte lokaler. Her kan man ha gruppesamlinger, tilgang til litteratur, internett og nærhet til lyd/bilde-studio.
Se Nord-Troms studiesenter sine hjemmesider for oppdatert informasjon
 NTSS logo.png
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformasjon
Nordreisa bibliotek
 
 
Tlf:      77 77 05 55
Faks:   77 77 05 51
Web levert av CustomPublish AS