Sture Nome fra Lesesenteret ved universitetet i Stavanger er kursholder. 

Han har tidligere jobbet ved Skrivesenteret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han skriver nå et læreverk i norsk for mellomtrinnet. Han jobber med leseprøver, leseopplæring og skriveopplæring, og har tidligere jobbet ved NTNU i Nordisk litteratu. Han er en mye brukt kursholder, en meget dyktig og engasjerende foreleser.

Dette er andre del av kurset som ble avholdt i Sørkjosen i november. I november fikk vi en presentasjon av utviklingsprosjekter: ”Program for skolebibliotekutvikling” ved Rotsundelv skole, Olderdalen skole og Lenangen skole.

Målgruppe: Skolens ressursgruppe LMT (Læring, mestring og trivsel), bibliotekarer og lærere med ansvar for skolebibliotek, PPT og lærere fra videregående skole.

Tema: Innganger til tekster. Grunnleggende ferdigheter i K06, leseopplæring og lesestrategier.

09.00 - 09.45            Lesing og skriving som tilgangskompetanse til kultur og læring
09.45 - 10.00            Pause
10.00 - 10.45            Lesing som grunnleggende ferdighet, og skrivingens plass i leseopplæring
10.45 - 11.00            Pause-  medbrakt matpakke
11.00 - 11.45            Et eksempel på bruk av lesestrategier med teksten Dypfryst av Roald Dahl
11.45 - 12.00            Pause
12.00 - 13.00            Mer om lesestrategier med vekt på førlesings- og underveisstrategier

Påmelding sendes til Regionkontoret: ulla.laberg@skjervoy.kommune.no

Påmeldingsfrist: fredag 24. januar