Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

Les alt om listeforslagene på valg.no 

Det er nå mulig å sende elektroniske listeforslag, les mer om hvordan dette gjøres på valg.no