Slik blir partifordelingen

Parti Antall representanter Endring fra forrige valg
Arbeiderpartiet 5 0
Fremskritspartiet 4 +1
Høyre 3 -1
Senterpartiet 3 -2
SV - Sosialistisk venstreparti 3 +1
Industri- og Næringspartiet 3 +3

 

Trenger du flere tall

valgresultater.no finner du:

  • resultater for alle partier som stilte til valget
  • hva velgere som gikk i de ulike valglokalene på valgdagene har stemt (velg «bytt sted»). Du kan også se dette per bydel.
  • hva velgere stemte i forhåndsstemmeperioden (velg «uoppgitt bydel» under «bytt sted»)

Hva betyr de ulike begrepene?

Partifordeling for Nordreisa

Partifordelingen for Nordreisa viser resultatet av opptellingen av alle stemmene, både fra forhåndsstemmeperioden og for valgdagene.

 

Hva er fremmøteprosent?

Fremmøteprosent vil si valgdeltakelse: Andelen av de med stemmerett som har stemt i Nordreisa eller kretsen de tilhører.

Les mer om opptelling og rapportering til valgresultat.no

 

Hvordan telles stemmene

Les mer om hvordan stemmene telles opp på valg.no

Disse ble valgt inn

Her kan du se hvem som ble valgt inn i Nordreisa kommunestyre for perioden 2023-2027.

Vararepresentantene finner du under tabellen, i oversikten over alle kandidater.

Representantnummer

Parti

Representant

1 Arbeiderpartiet Hilde Anita Nyvoll
2 Fremskrittspartiet John Roald Karlsen
3 Senterpartiet Olaug Bergset 
4 Industri- og Næringspartiet Gunbjørg N. Melkiorsen
5 Høyre Karl-Gunnar Skjønsfjell
6 SV - Sosialistisk Venstreparti Fred Erlend Nordgård Rundhaug
7 Arbeiderpartiet  Sigleif Pedersen 
8 Fremskrittspartiet Arthur Tørfoss
9 Senterpartiet  Morten Fredriksen 
10 Industri- og Næringspartiet Per Olav Bless Agledahl
11 Arbeiderpartiet  Rune Benonisen
12 Høyre Hermann Olaussen Hermansen
13 Fremskrittspartiet  Anne Kirstin Korsfur
14 SV - Sosialistisk Venstreparti Tom Vegar Kiil
15 Arbeiderpartiet Johanne Elvestad 
16 Senterpartiet Ragnhild Elvestad 
17 Industri- og Næringspartiet  Sigbjørn Hansen 
18 Fremskrittspartiet  Cathrine Jensen 
19 Høyre  Tore Yttregaard
20 Arbeiderpartiet Sigrund Hestdal
21 SV - Sosialistisk Venstreparti  Rakel Lund Heggelund 

 

Tall for alle kandidater

  • Kandidatoversikt- personstemmer og slengerstemmer (PDF)
  • Kandidatoversikt - slengere fra andre partier (PDF)