Partier som stiller til kommunestyrevalget

  • Høyre
  • Senterpartiet
  • SV - Sosialistiske Venstreparti
  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Industri- og Næringspartiet

 

Partiprogram

Partiprogrammene finner du på de enkelte partienes nettsider.

 

Valglister med kandidater til kommunestyrevalget