Helse- og omsorgsutvalget har ansvar for en helhetlig forvaltning av saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor helse, sosial, omsorg og pleie, og rustjeneste.

Reglementet for helse- og omsorgsutvalget

Medlemmer i helse- og omsorgsutvalget 2019-2023

Helse- og omsorgsutvalget 2019 - 2023

Herborg Ringstad (H)

Sigleif Pedersen (Ap)

Tore Elvestad (Ap)

Anne Rose Mikkelsen (Krf)

 1. Terje Olsen (H)
 2. Sigrund Hestdal (Ap)
 3. Tor-Arne Isaksen (Krf)
 4. Anne Merete S Fyhn (H)
 5. Peter Vang (KrF)
 6. Ida B Musum (Ap)

Tanja Birkeland (Sp)

Jan-Harald Tørfoss (Sp)

 1. Johanne Sommersæter (Sp)
 2. Svein-Erik Falk (Sp)
 3. Dag Roar Stangeland (Sp)
 4. Isabel Vangen (Sp)

John Karlsen (Frp)

 1. Else Marie Haugstad (Frp)
 2. Rikke G Larsen (Frp)
 
Leder: Herborg Ringstad (H)
Nestleder:  Sigleif Pedersen (Ap)