• ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av tjenesteområdet.
 • ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.
 • ansvarlig for nye tiltak som følger av hovedplan vann og kommunedelplan avløp
 • ansvarlig for samordning i vassdragssaker etter vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, energiloven og industrikonsesjonsloven.
 • Utvalget innstiller til kommunestyret i saker av vesentlig betydning.
 • laks og innlandsfiskemyndighet
 • viltmyndighet
 • saker innen landbruk
 • ansvarlig navnemyndighet i de tilfeller hvor staten ikke er navnemyndighet.
 • Hovedutvalget er vedtaksorgan på vegne av Nordreisa kommune for navn som fastsettes av Staten.

Utvalgsmedlemmer 2019-2023

Driftsutvalget 2019-2023

Tore Yttregaard (H),

Lise Brekmoe (Ap)

Gunn Mandal (Ap)

Hermann Olaussen (H)

 1. Trond Bjerkmo (Ap)
 2. Arnhild Andreassen (Krf)
 3. Per Sverre Moen (H)
 4. Rodner Nilsen (Ap)
 5. Johanne Olaussen (H)
 6. Beate H Severinsen (Ap)

Ola Dyrstad (Sp)

Johanne Sommersæter (Sp)

 

 

 1. Harald Evanger (Sp)
 2. Elise Blixgård (Sp)
 3. Svein-Erik Falk (Sp)
 4. Karina Nordberg (Sp)

Johnny Henriksen (Frp)

 1. Ragnhild Hammari (Frp)
 2. Anne Kirstin Korsfur (Frp)

Møteplan og sakspapirer 2021

  Jan Mar April Mai Juni Sep Nov
Innkallinger 28 11 22 20 10 2, 30 25
Protokoller              

Møtedokumenter 2020

  Jan Mar Apr Mai Juni Sept Okt Nov
Innkallinger 23. 12. 23 20 16 16 15 5,26
Protokoller 23 12. 23 20 16 16 15 5,26

Møtedokumenter 2019

 

Jan

Feb Mars April Mai Juni Sept Okt Nov Des
Innkallinger

16

24

  28  

  4

Telefonmøte 9.april

23

13

20

4 10 21 10
Protokoller

16

24

28  

4

Referat fra tlf. møte 9.april

23

13

20

4 10 21 10

Møtedokumenter 2018

  Jan Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Innkallinger 26 14   19  

08

 14

 28

    30   11 27  
Protokoller 26 14   19  

 08

 14

28

  30   11 27  

Møtedokumenter 2017

 
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Innkallinger 25    9 6 18

1

23

    7 5    30  
Protokoller 25   9 6 18

1

23

    7 5    30  
 

Møtedokumenter 2016

Måned Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Innkallinger 14  

3,

10

14 26 23   25 29   24  
Protokoller 14   3. 10. 14 26 23   25 29   24  

 

Møtedokumenter 2014

Måned

Januar Februar Mars April Juni   Juli August September Oktober November Desember
Innkalling 23

25

Tilleggssak

  29

3

 

30

     

9.9.14 Politiske saker

9.9.14 Referatsaker

7 18
Protokoll 23 25   29

3

30

      9 7    

Møtedokumenter 2013

  Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Innkallinger   14.2    25 22 27     19   26

5

Tilleggsak

Protokoller   14.2   25 22 27     19   26  

Møtedokumenter 2012

 
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Innkallinger   7.2 20.3   21.5 19.6     18.9   8.11  
Protokoller   7.2 20.3   21.5 19.6     18.9   8.11