Næringsutvalget har ansvar for tjenesteyter innenfor kommunal næringsvirksomhet, tilrettelegging og bistand for næringslivet, samferdsel og infrastruktur. Næringsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig næringspolitikk.

Reglement for næringsutvalget

 

Næringsutvalget 2019-2023
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) Leder
Hilde Nyvoll (Ap) Nestleder
Oddbjørn Johansen (Krf)
  1. Kjetil Reiersen (H)
  2. Terje A Eriksen (Ap)
  3. Liv Anita Johansen (Kfr)
  4. Karoline Olaussen (H)
  5. Trude Lilleng (Ap)
Olaug Bergset (Sp)
Jan H. Tørfoss (Sp)
 
  1. Tom Vegar Kiil (Sv)
  2. Tanja Birkeland (Sp)
  3. Harald Evanger (Sp)
  4. Birgit D. Nielsen (Sv)
 
Fra næringslivet
Fast medlem Personlig varamedlem
Mona Salamonsen Lars Lilleng
Trond-Roger Isaksen  ?