Parkeringsplassen på Halti er åpen for publikum

Parkeringsplassen bak Halti er åpen for alle besøkende, både for de som skal til biblioteket og næringshagen.

Velkommen!

Halti,+front+2

Web levert av CustomPublish AS