Ved behov kan hjemmesykepleien tilrettelegge for middag i hjemmet, ved å varme opp mat. For de som får denne bistanden, varmer hjemmesykepleien opp middag som den enkelte allerede har i hjemmet.

For noen personer blir det levert ut middag fra kjøkkenet på Helsesenteret Sonjatun som de selv henter.

 

Slik søker du

Ved behov for middagsombriging må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen. 
Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader. 

Kriterier/Vilkår

Det skal foreligge en behovsvurdering for å kunne få middagsombrigning. Disse kriteriene skal ligge til grunn:

  • Bruker er i fare for underernæring
  • Bruker har behov for praktisk hjelp knyttet til planlegging, organisering og/eller tilberedelse av middag
  • Bruker har behov for hjelp knyttet til oppfølgning av diett eller andre årsaker

 

Hva må du betale?

Hva du må betale per måltid finner du under "Priser" nedenfor.