En tilrettelagt bolig regnes som eget hjem, og du må derfor betale husleie og strøm som i et vanlig leieforhold. Husleien reguleres etter markedet, det vil si at det avhenger av beliggenhet, boligens størrelse og hvor ny boligen er. Mange som bor i disse boligene, får også bistand fra hjemmetjenesten. Boligene har ikke tilknyttet fast personell. Boliger med eget personell kalles gjerne omsorgsboliger.

Slik søker du

Ved behov for tilrettelagt bolig må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen.
Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader.

Kriterier/Vilkår

  • Du må være innvilget helse- og omsorgstjeneste fra Nordreisa kommune.
  • Hvis boligen du bor i ikke er egnet for din helsetilstand.