Kreftsykepleier jobber helhetlig i forhold til informasjon, symptomlindring, koordinering, behandling, omsorg og støtte. Kreftsykepleier samarbeider med øvrige kommunale tjenester, sykehus og fastlege.

Kreftsykepleier i Nordreisa er Rikke Kristiansen. Hun er utdannet sykepleier med pågående videreutdanning innenfor kreft.

Kreftsykepleier kan: 

  • Bidra med støtte, informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike plager som kan oppstå i forbindelse med sykdom og behandling. Oppfølgningen kan skje i ditt eget hjem, på telefonen eller på kreftsykepleiers kontor.
  • Tilrettelegge og koordinere sykdomsforløpet.
  • Gi veiledning til pasienter, pårørende og kolleger
  • Være til støtte og hjelp i livets sluttfase for døende pasienter og deres pårørende

Ved behov for kreftsykepleie må du sende en søknad til helse og omsorgsavdelingen.
Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader.

Hva må du betale

Tjenesten er gratis.