BPA er ikke en egen tjeneste, men beskriver hvordan man organiserer tjenestene en person har rett på. BPA omfatter normalt ikke helsetjenester, men er oppgaver som vanligvis kan utføres av en assistent. 

Mer informasjon om BPA finnes på Internett, f.eks. fra Helsedirektoratet.eller Helsenorge.no

Hvem kan få BPA?

Rettigheten gjelder personer under 67 år som har et langvarig (over 2 år) behov for personlig assistanse i minst 32 timer per uke. Personer med behov for assistanse under 32 timer kan også bli vurdert. 

I en BPA ordning må det være en arbeidsleder som har det daglige lederansvaret. Denne rollen skal i hovedsak ivaretas av brukeren selv. Hvis brukeren ikke kan ha denne rollen, kan den ivaretas gjennom noen som kjenner brukeren godt. Dette kalles en medarbeidsleder. 
Arbeidslederen må følge lov og avtaleverk for assistenter på samme måte som andre personalledere. Arbeidslederen skal planlegge arbeidstiden  til assistentene innenfor gjeldene lov- og avtaleverk. I tillegg må arbeidslederen holde regnskap med timeforbruket. 
Arbeidsleder får ikke betalt i en slik ordning. 

Slik søker du

Ved behov for brukerstyrt personlig assistent (BPA) må du sende til helse- og omsorgsavdelingen.
Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader.