§1 Forberedelse av saker til kommunestyret

Ordføreren har ansvar for prioritering av hvilke saker som skal legges frem for behandling, og hvilke tidspunkt.

Kommunedirektøren sørger for at de saker som skal behandles er forberedt på en forsvarlig måte, jfr. Kl.§ 13-1, 3. ledd.