Nordreisa kommune sine tre sykehjem gir tilbud om behandling, pleie og rehabilitering. Sykehjemmene har både langtidsplasser og korttidsplasser. Enkelte av korttidsplassene er forbeholdt avlastning for hjemmeboende.

Målsetning for sykehjemmene:
Sykehjemmene ønsker å gjøre den daglige tilværelsen så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig for pasientene ut fra individuelle behov og ressurser, alt dette i samarbeid med pasienten selv og pårørende. Tjenesten skal være i samsvar med med den enkeltes tiltaksplan, der behov og ressurser beskrives. 

Sonjatun sykehjem

Sonjatun sykehjem har to avdelinger, henholdsvis øst og vest, med tilsammen 16 plasser, hvorav 5 plasser er korttidsopphold

Sonjatun bo- og kultursenter- Sykehjem

Sonjatun Bo- og kultursenter har 16 langtidsplasser på avdelingene Havnnes og Vaddas. I tillegg ligger avdelinga Lillebo med 5 plasser. Det foregår en utredning om alternativ bruk av Lillebo.

Sonjatun omsorgssenter- Sykehjem

Sonjatun omsorgssenter med 16 plasser er spesielt tilrettelagt for personer med demens. Én plass er forbeholdt avlastningsopphold. Omsorgssenteret fungerer også som en kompetansebase i kommunehelsetjenesten når det gjelder demens.