2022

 2022  Jan.
 Innkalling   25
  Protokoll  25

2021

   Januar      Mars     April    Mai    Juni   Sept.    Okt.  Nov.
 Innkalling     28      23 26     5     8    17    26  23
 Protokoll    28      23 26     5     8    17    26  23
 

2020

  Januar     Mars   April  Mai Juni Juli September Oktober November Desember
Innkallinger 28.   17    29   13

 15

 Vedlegg ps/20/20

 

9

Orientering budsjett 

Orientering PS 29/20

 

16

PS 35/20 Budsjettforslag 2021 helse- og omsorg 2.forslag

13 24 4
Protokoller 28. 17    29   13   15 9 16    13     24    4
 

2019

 
  Jan Feb Mars April Mai Juni Juli August Sep. Okt. Nov. Des.
Innkallinger  

 

 25

 12

    12     3 8

13

25

 
Protokoller     12     12     3 8

13

25

 

2018

  Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Innkallinger  23     20    29          4

 8

 

7

30

4
Protokoller  23     20     29          4   8

7

30

 

 

2017

 
  Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Møteinnkallinger 24    21   3 30        29      10   6     28  
Protokoller   24    21  3  30       29     10  6      28