2022

  Jan Mars
Innkallinger 26 1522
Protokoller 26 15

2021

Innkallinger Jan Mar April Juni Sep. Nov. Des
14 16 21 3  16 18 20
Protokoller 14 16 21 3 16 18 20
 

2020

2020

  april mai juni sep nov
Innkallinger 2 5 4, 15 10 12
Protokoller 2 5 4, 15 10 12
 

2019

  Mars Mai Juni Sept Nov
Innkallinger 28 16 7 18 14
Protokoller 28 16 7 18 14
 

2018

  Februar April Juni September November Desember
Innkallinger 1 10 7 26 1 3
Protokoller 1 10 7 26 1 3

2017

  Februar Mai Juni August November
Innkallinger 20 29 12 28 21
Protokoller 20 29 12 28  

2016

  Feb Mai Sept Nov
Innkallinger 9 29 24 9 8
Protokoller 29 24 9 8

 

2015

  Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Innkallinger   19   16 27              
Protokoller   19   16 27              

2014

 
  Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Innkallinger   13     20       16   20  
Protokoller   13     20       16      

2013

 

  Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Innkallinger     18   27           27  
Protokoller         27           27